Polityka prywatności
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Koźlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOŹLIK MARCIN COLUMBEX - SPORT z siedzibą w Opolu 45-432, ul. Grudzicka 55, e-mail: sklep@columbex.com.pl.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
 • Umowy (gdy zawarta została umowa sprzedaży bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy sprzedaży, prowadzenie konta klienta, skorzystanie z prawa reklamacji) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną),
 • Prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring, prowadzenie rachunkowości, cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów), realizacja prawa odstąpienia od umowy - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • Przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
 • Pani/ Pana dane wynikające z umowy sprzedaży przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
 • Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta,
 • Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe, podobnie niepodanie danych wymaganych formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: firmom prowadzącym usługi rachunkowe, księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, grafikom - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom, prócz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wybór opcji „Cofam zgodę na przesyłanie mi na wskazany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną”, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego - 6 ust. 1 pkt f) RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl